BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
WWll


2. verdenskrigs forløb - især i Europa


Verdenskrigens forløb

med vægten på Europa

 

 • Karakteristik
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942

 

WWll
Den 2. verdenskrig blev en realitet med Englands *krigserklæring til Tyskland den 3. september 1939. Hør Premierminister Neville Chamberlains radiotale. Men anledningen var Tysklands angreb på Polen den 1. september 1939.
WWll begyndte som en europæisk krig foranlediget af den aggressive nazi-tyske udenrigspolitik. Retrospektivt (altså set i bakspejlet) kunne den tyske aggression have været stoppet på et meget tidligt tidspunkt. Men Englands appeasementpolitik havde til formål at opnå resultater ved forhandling - ikke ved militær indgriben, og Frankrig var så ødelagt efter WWl at en militær løsning blev forsøgt undgået længst muligt.

Den europæiske krigs årsager
Versaillesfreden var aldrig blevet accepteret i Tyskland. Hitler fik således en undskyldning for sin aggressive udenrigspolitik netop fordi freden ikke var i overensstemmelse med principperne for national suverænitet og selvbestemmelse. Grundlæggende havde den nazi-tyske udenrigspolitik dog det formål at gøre Tyskland til kontinentets førende magt i opposition til Frankrig og England. Her var tale om at realisere gamle tyske ambitioner i kombination med den nazistiske ide om 'Lebensraum' for at sikre den tyske selvforsyning. Det havde økonomisk betydning på samme måde som oprustningen skabte arbejdspladser og dermed en bedre samfundsøkonomi. Men ligesom oprustningen skulle anvendes for fortsat at sikre efterspørgslen, så skulle selvforsyningen også sikre Tysklands militære position!

Verdenskrig
Japans angreb på Pearl Harbour den 7. december 1941 resulterede i verdenskrig: Europa, Nordafrika, Atlanterhavet og Stillehavet.
Stillehavskrigen samt de britiske besiddelser Japan havde invaderet, blev udkæmpet mellem USA og Japan i de følgende fire år. Efter de amerikanske nedkastninger af atombomber over de japanske byer Hiroshima og Nagasaki overgav Japan sig få dage efter den 15. august 1945.

WWll i Europa
Krigen som omfattede store dele af Europa (dog ikke Sverige, Irland, Schweitz, Spanien og Portugal der var neutrale hele krigen igennem), kan opdeles i fem perioder:

 • 3. september 1939 - 21. juni 1941
  • England og Tyskland er de eneste krigsførende nationer
 • 22. juni - 6. december 1941
  • Tyskland angriber USSR, der anerkendes af Englands premierminister Winston Churchill som Englands allierede. USSR har i forhold til Tyskland uhyre mandskabsressourcer.
 • 7. december 1941 - 1. februar 1943
  • Efter Japans angreb på Pearl Harbour erklærer Tyskland og Italien USA krig den 11. december 1941. De allierede har med USA's indtræden i krigen adgang til meget stor produktionskapacitet.
 • 2. februar 1943 - 5. juni 1944
  • Den tyske hærs nederlag ved Stalingrad er et militært og psykologisk vendepunkt i krigen. Tyske tropper tvinges herefter til at trække sig tilbage over hele østfronten.
  • De allieredes invasion på Sicilien den 9. juli 1943 fører til Roms befrielse den 4. juni 1944.
 • 6. juni 1944 - 8. maj 1945 D-Day.
  • De allieredes landgang i Frankrig fanger Tyskland i en to-frontskrig der ender med Tysklands betingelsesløse overgivelse.

WWll i en tidsmæssig sammenhæng
2. verdenskrig kan betragtes som en fortsættelse af 1. verdenskrig netop fordi Versaillesfreden skabte forudsætningerne for en ny krig i et splittet Europa. På samme måde kan den efterfølgende kolde krig frem til 1989 mellem USA og Sovjetunionen med et skarpt opdelt Europa betragtes som en fortsættelse af 2. verdenskrig.
Fredsafslutningen på WWll blev underskrevet i Moskva den 12. september 1990 hvorved vejen blev banet for Tysklands genforening.

75-årskrigen kan man kalde WWl, WWll og Den kolde Krig under et.

 • Strategisk overblik
 • Polen
 • Danzig
 • Finland

Angrebet på Polen
Den nazi-tyske udenrigspolitik havde det formål at genskabe Tysklands storhed efter det forsmædelige nederlag i 1918. I 1939 kunne det nazistiske styre gøre status.
Samfundsøkonomien var stabiliseret (ganske vist pga. oprutningsindustrien), landet havde igen en førende international position endda i en sådan grad at en ikke-angrebspagt med Sovjetunionen var undertegnet og Vesten og Sovjetunionen splittet. Det tyske Rige var genskabt. Dog manglede de tyske landområder afgivet til Polen efter Versaillesfreden ligesom Østpreussen stadig var isoleret.

Et angreb på Polen ville kunneg genskabe Det tyske Rige fra før WWl. Og angrebet ville også være begyndelsen på Lebensraum.

Sovjetunionens angreb havde det formål at skabe en sikkerhedsbuffer mellem Nazi-Tyskland og egne grænser.

Men formålet var ikke at starte den 2. verdenskrig.

England var i den situation at landet ville miste enhver troværdighed hvis man ikke vedstod sig pagten med Polen; derfor blev Tyskland stillet over for det ultimatum at trække sig tilbage fra Polen. Ellers ville de to lande være i krig med hinanden. Frankrig stillede et lignende ultimatum.

Men det tog altså de to lande mere end to døgn efter det Tysklands angreb at leve op til egne løfter.

The Phoney War
Europa var i krig fra klokken 12 (kl. 11 engelsk tid) den 3. september 1939. Polen blev delt mellem Tyskland og Sovjetunionen, - en deling som ødelagde landet . Men herefter skete der ikke *mere! I hvert fald ikke i første omgang. Alt åndede fred og ro. Perioden frem til dobbelt-angrebet på Danmark og Norge i foråret 1940 blev derfor kaldt 'The Phoney War' - den besynderlige krig.

Periode: 1. september – 5. oktober
 
Militære styrker Tyskland:

55 divisioner
1.500 fly
USSR: 33 divisioner
3.300 fly
Polen: 39 divisioner
400 fly
Resultat  Polen besættes og ophører som selvstændig stat
Konsekvens  De allierede erklærer Tyskland krig; 2. verdenskrig er en realitet.

Angrebet
Ved daggry angreb tyske tropper de polske grænser.

Angrebet var en overraskelse. Efter München-forliget i 1938 havde alle valgt at tro på Hitlers løfte om at kravet om Sudeterlandet var hans sidste og endelige krav.

Undlad provokation
De allierede havde derfor anmodet Polen om at forsinke mobiliseringen for ikke at provokere Tyskland med det resultat at mange polske enheder ikke var klar. Og den polske forventning om kun at skulle kæmpe alene mod Tyskland i indtil 15 dage efter et angreb, blev gjort til skamme. Frankrig indledte nemlig ikke et effektivt angreb på Tyskland i vest.
Uanset de allieredes krigserklæring den 3. september blev Polen overladt til sig selv.

Warszawa
Efter en uge nærmede tyskerne sig Warszawa, men selv om tyskerne hævdede den 15. september at byen var faldet, varede kampene i alt 4 uger. Det polske forsvar overraskede ved sin styrke og sin udholdenhed.
*
Angrebet på Polen 1939

Sovjetunionen
Den 17. september angreb Sovjetunionen fra øst. Efter få dage mødtes de to hære i det centrale Polen, og fælles sejrsparader blev afholdt. Både Hitler og Stalin blev i deres respektive aviser omtalt som store ledere med de rigtige dyder.

*Molotov-Ribbentrop-pagten
Men tyskerne havde forventet et sovjetisk angreb langt tidligere. Ikke-angrebspagten fra den 23. august opdelte Øst- og Centraleuropa i en tysk og sovjetisk interessesfære. Men for Sovjetunionen var det afgørende at få afklaret forholdet til Japan. En to-frontskrig var ikke realistisk. Den 15. september underskrev de en våbenhvile på grænsen til Manchuriet, og derefter kunne angrebet på Polen iværksættes.

Sovjetisk propaganda
Situationen blev brugt i den sovjetiske propaganda: Angrebet på Polen skete for at imødegå den fascistiske trussel og for at redde det hviderussiske og ukrainske broderfolk i den østlige del af Polen.

Resultatet
Den 5. oktober var Polen besejret og besat af Nazi-Tyskland og Sovjetunionen i fællesskab.
*
Polens deling 1939
Periode: 1. september – 7. september  
Militære styrker

Tyskland:

Krigsskibet "Schleswig-Holstein"
Stuka fly

Polen: 205 soldater
Resultat  Danzig blev en del af Nazi-Tyskland
Konsekvens  De allierede erklærer Tyskland krig; 2. verdenskrig er en realitet.
Danzig's status som selvstændig bystat ophørte. Byen blev som før WWl en del af Tyskland, nu hovedstad i provinsen Danzig-Vestpreussen. Den polske Korridor
*
Westerplatte
Den 1. september kl. 04.45 åbnede det tyske krigsskib ’Schleswig-Holstein’ ild mod det polske fort på halvøen Westerplatte ved indsejlingen til Gdansk.

Folkeforbundets højkommisær blev af den tyske Gauleiter Forster beordret til at forlade byen øjeblikkelig. De polske soldater i byens forsvarsværk Westerplatte overgav sig efter at gave gjort modstand i syv dage.

Periode: 30. november 1939 – 16. marts 1940  
Militære styrker Sovjetunionen:
1.000.000 soldater
6.541 kampvogne
3.800 fly

Finland:

250.000 soldater
30 kampvogne
130 fly

Resultat  Finland og Sovjetunionen sluttede fred med territorale ændringer i grænseområderne
Konsekvens  Hitler fik indtryk af Sovjetunionens militære svaghed og betydningen af Nordskandinaviens ressourcer af jern og nikkel.
Sovjetunionen mistede international anseelse og ekskluderet af Folkeforbunder den 14. december 1939.

Begrundelsen
Sovjetunionens angreb på Finland var officielt begrundet i ønsket om et bedre forsvar af St. Petersburg. Reelt havde angrebet relation til den tysk-sovjetiske ikke-angrebspagt, hvorefter Finland var sovjetisk interesseområde.

Vestmagterne forsøgte at etablere et hjælpekorps, men det blev ikke sendt af sted, dels fordi Norge og Sverige ikke gav tilladelse til passage, dels fordi Finland valgte at slutte fred, inden det totale nederlag.

Freden
Fredstraktaten blev underskrevet af Finland og Sovjetunionen den 12. marts 1940 i Moskva. Hermed sluttede den 105 dage lange vinterkrig. Med traktaten afstod Finland omkring 9% af sit territorium (de skraverede områder) og 20% af sin industri til Sovjetunionen, men bevarede sin uafhængighed.
Sovjetunionen forsøgte ikke igen at annektere landet.

Danmarks reaktion
Her i landet blev der samlet ind til fordel for Finland, og frivillige meldte sig til krigstjeneste i Finland. I februar og marts kom en del finske børn til Danmark.
Danmark fastholdt officielt sin neutralitet.

Vinterkrigen 1939 - 1940
 • Strategisk overblik
 • Danmark Norge
 • Frankrig

Perioden frem til angrebet på Danmark-Norge
Frankrig og England havde oprindelig valgt en defensiv strategi over for Tyskland fordi de ganske enkelt ikke var klar til at føre den krig de politisk havde været nødt til at erklære.
Hitler ønskede så hurtigt som muligt at angribe mod vest for ikke at give vestmagterne tid til oprustning. Hans generaler var mere forsigtige.
Vejret viste sig imidlertid at blive den afgørende faktor med dårligt efterårsvejr og streng vinterfrost, så angrebet blev udsat til foråret. Imidlertid skulle det vise sig at Skandinavien inden da blev strategisk interessant for Tyskland foranlediget af vestmagternes interesse
.

Den 9. april blev Danmark besat og den 28. maj måtte de sidste engelske tropper forlade Narvik. Men allerede den 10. maj trådte den engelse premierminister Chamberlain tilbage pga. tabene i Norge. Winston Churchill blev ny premierminister.

Vestfronten
Efter angrebet på Danmark og Norge angreb Tyskland den 10. maj 1940 klokken 5.30 Holland, Belgien og Frankrig. Holland kapitulerede den 15. maj, Belgien den 28. maj og Frankrig den 17. juni. Den tyske Blitzkrieg havde opnået et resultat, ingen havde troet mulig - lige bortset fra tyskerne altså.

Dunkerque 24. maj til 10. juni 1940
Engelske, franske og canadiske tropper blev isoleret af de tyske tropper ved Dunkerque i det nordligste Frankrig tæt på den belgiske grænse. Det blev derfor nødvendigt at evakuere de mere end 300.000 soldater ad søvejen i en mere eller mindre improviseret redningsaktion.

Sommeren 1940
Europa var domineret af Nazi-Tyskland, fascistiske regimer og Sovjetunionen. Kun England holdt stand takket være Den engelske Kanal. I den situation kunne resten af Europa kun håbe på det bedste og så i øvrigt begrænse skadevirkningerne mest muligt.

Periode: 1. september – 5. oktober
 
Militære styrker Tyskland:

9 infanteridivisioner
1 artilleribataljon
1 motoriseret skyttebrigade Hærstyrkerne blev kombineret med flåde- og flyenheder
Danmark 2 divisioner
Norge 6 divisioner med støtte af engelsek tropper
Resultat  Danmark besættes i form af en fredsbesættelse.
Norge besættes og i løbet af sommeren indsættes Josef Terboven som Rigskommissær. Fra 1. februar 1942 blev nordmanden Vidkun Quisling statsminister efter tysk godkendelse.
Konsekvens  Danmark kom i praksis til at fungere som Tysklands spisekammer, populært kaldet flødeskumsfronten!
Angrebet mod Norge havde et marinestrategisk formål der svækkede den engelske marine.

Weserübung
Angrebet på Danmark og Norge skete samtidigt den 9. april 1940. Ålborg Lufthavn havde strategisk betydning for det tyske flyvevåben, ligesom de danske farvande skulle holdes åbne for at sikre adgangen til og fra de tyske Østersøhavne. Norges meget lange kyststrækning havde strategisk betydning for den tyske flåde, og udskibningen af jernmalm fra Kiruna via Narvik skulle sikres af hensyn til den tyske stålindustri.

Læs mere om angrebet på Danmark her

Content 3
 • Strategisk overblik
Vent og se
 • Strategisk overblik
Vent og se

  
Afsnittets begyndelse
Næste side
 
 
 

www.bopa.in-historiam.dk