BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


De tyske forholdsregler


Det tyske "Aufzeichnung" overgivet udenrigsministeriet den 9. april 1940

"Rigsregeringen anmoder den kongelige danske regering om straks at træffe de nedenfor anførte forholdsregler:

 1. Opråb fra regeringen til folket og værnemagten om at undlade enhver modstand overfor de tyske tropper ved landets besættelse.
 2. Ordre til den danske værnemagt om at optage forbindelse med de indrykkende tyske tropper og træffe de fornødne aftaler med de tyske kommandanter angående loyalt samarbejde. De danske tropper får lov til at beholde deres våben, forsåvidt deres adfærd tillader det.
 3. Ubeskadiget overdragelse af militære indretninger og anlæg, som de tyske tropper behøver for at sikre Danmark mod en ydre fjende, i særdeleshed kysrforsvarsanlæg.
 4. Den kongelige danske regering stiller de nøjagtige oplysninger til disposition angående eventuelt udlagte minespærringer.
 5. For de danske områder gennemføres fra den første besættelsesdag om aftenen fuldstændig mørklægning.
 6. Samfærdselsmidler og -veje samt efterretningsmidler bevares ubeskadt og driften sikres.
  Samfærdselsmidler (jernbaner), indenrigs- og kystskibsfarten samt efterretningsforbindelser stilles til disposition for de tyske tropper i det omfang, der er fornødent for de tyske tropper og deres forsyning.
 7. Forbud for alle krigs- og handelsskibe mod at sejle til udlandet og startforbud for alle flyvemaskiner.
  Frigivelsen af dampskibstrafikken til tyske havne og nautrale Østersøhavne forbeholdes.
 8. Der gennemføres en foreløbig standsning for person- og godstrafik mellem Danmark og Sverige (afbrydelse af færgeforbindelsen).
  Genoptagelse af trafikken og krav om kontrol med samme forbeholdes.
 9. Opretholdelse af den meteorologiske efterretningstjeneste, der stilles til disposition for de tyske besættelsestropper. Offentliggørelse af vejrmeldinger undlades.
 10. Enhver efterretnings- og postforbindelse med udlandet ad søvejen standses. Efterretnings- og postforbindelse med Østesøstaterne begrænses til bestemte forbindelselinjer og kontrolleres i henhold til de krav, der stilles fra besættelsestroppernes chef.
 11. Presse og radio får ordre til kun at bringe militære efterretninger med samtykke fra de tyske værnemagtskontorer. Radiosendere stilles til disposition for de tyske kammandanters bekendstgørelser.
 12. Udførelsesforbud for krigsmateriel fra Danmark til udlandet.
 13. Viderebefordringen af alle opråb og ordrer, som den kongelige danske regering vil have at udstede i henhold til ovenstående punkter, skal - forsåvidt radioen benyttes - foreløbig udelukkende ske ved kode, efter en nøgle, som Tysklands modstandere ikke kender. Udstedelse af tilladelse til at sende radiomeddelelse uden kode over radiosenderne forbeholdes chefen for besættelsestropperne".
Forrige side
Afsnittets begyndelse
Næste side
 
 
 

modstandskampen.dk