BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Oprop


"OPROP!
Til Danmarks soldater og Danmarks Folk!"

Flyvebladet blev nedkastet over København under den tyske invasion den 9. april 1940. Bladet var undertegnet af chefen for Operation Weserübung Süd, den tyske flyvergeneral Leonard Kaupisch.

Det var skrevet på et gebrokkent dansk blandet med norsk, - men kunne dog læses uden problemer. Senere har Kaupisch fortalt at den tyske tekst var skrevet af Hitler selv efter at have kasseret det udkast Kaupisch havde lavet.

Flyvebladets formål blev sammenfattet i dets sidste linjer:

"Folket opfordres til at fortsætte det daglige Arbeide og til at sørge for Rolighed og Orden. For Landets Sikkerhed mot engelske Overgrep sørger fra nu af den tyske Hær og Flaate".

Oprop

Men nok så væsentligt er selve det faktum at flyvebladet blev nedkastet over København før Danmark havde overgivet sig. Uanset den danske regerings svar, så informeres befolkningen om Danmarks fremtidige stilling:

"...skal sikre at Kongeriget bestaar videre, at Hæren og Flaaten opretholdes, at det Danske Folks Frihet agtes og at dette lands fremtidige Uafhængighed fuldt ut sikres".

Læseforslag    
9. april 1940   Indholdsfortegnelse
Forrige side
Afsnittets begyndelse
Næste side
 
 
 

modstandskampen.dk