BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Regeringens svar


Udenrigsminister P. Munchs note af 9. april 1940 til den tyske gesandt i København hr. Cecil von Renthe-Fink

"Hr. gesandt.

Den kongelige danske regering har gjort sig bekendt med indholdet af de dokumenter, som af Dem blev overrakt mig i morges. Den har taget til efterretning, at tyske tropper ikke har betrådt dansk jord i fjendtligt øjemed, samt at den tyske rigsregering ikke har til hensigt ved sine foranstaltninger at antaste kongeriget Danmarks territoriale integritet og politiske uafhængighed hverken nu eller for fremtiden.

Efter modtagelsen af denne meddelelse har den danske regering under den givne situation besluttet sig til at ordne forholdene her i landet under hensyntagen til den stedfundne besættelse. Den nedlægger dog alvorlig protest mod denne krænkelse af Danmarks neutralitet.

Jeg beder Dem, hr. gesandt, modtage forsikringen om min højagtelse.

P. Munck"


Forrige side
Afsnittets begyndelse
Næste side
 
 
 

modstandskampen.dk