BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Fredsbesættelse


Fredsbesættelse, 'occupatio pacifica', er et begreb fra Folkeretten der er et retssystem som regulerer forholdet mellem stater. De grundlæggende regler bygger på sædvaneret og aftaler (traktater) indgået direkte mellem to eller flere stater.

Begrebet fredsbesættelse betyder at en stat besætter en anden stat mod dennes vilje ved anvendelse af ikke-militær, men juridisk magt - måske med trussel om anvendelse af militærmagt.

Begrebet er ikke klart defineret - men hvis besættelsesmagten vælger en fredsbesættelse, så får den besatte stat nogle muligheder som den ikke ville få ved en krigsbesættelse.
I praksis er det besættelsesmagten som afgør hvorvidt en besættelse sker som fredsbesættelse. Den besatte stat er jo under alle omstændigheder besat og dermed frataget sin selvstændige ret til at agere.
Den danske regering fastholdt (fiktionen om) at Danmark var suverænt, neutralt og ledet af en fri folkevalgt regering uden at besættelsesmagten, Nazi-Tyskland, blandede sig. Og Nazi-tyskland så sin fordel i denne konstruktion fordi resultaterne var mindst lige så gode som de ville have været ved en krigsbesættelse.

Udenrigsministeriets direktør under krigen,*Nils Svenningsen , har i 1971 defineret Danmarks status under krigen:

'Danmark bestod fortsat som en selvstændig ikke-krigsførende stat, men med begrænset suverænitet. I forhold til indenrigspolitikken bevarede vi fuld statsretlig handlefrihed i overensstemmelse med den skabte modus vivendi på alle områder med undtagelse af det militære, mens vi på det udenrigspolitiske område ikke kunne føre nogen selvstændig politik der stred mod okkupationsmagtens.

Eller sagt med mere jævne ord: Regeringen kunne både statsretligt og folkeretligt foretage sig alt der ikke kom på tværs af besættelsesmagtens interesser'.

Danmark bevarede altså sin suverænitet, men på besættelsesmagtens nåde. Derimod var landet ikke neutral allerede fordi dansk område ikke var neutralt - det var besat af en fremmed krigsførende stat. Og hvorvidt det politiske system var intakt er et spørgsmål - i hvert fald voksede den almindelige borgers utilfredshed med de eksisterende tilstande som krigsårene skred frem.

Men Danmarks forhold til besættelsesmagten forblev reguleret gennem de diplomatiske kanaler i hele krigen.

Læseforslag    
9. april 1940   Indholdsfortegnelse
Forrige side
Afsnittets begyndelse
Næste side
 
 
 

modstandskampen.dk