BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Kilder og litteratur


 

Ryesgadeaktionen mod fabrikkerne Nordwerk og AMBI er omtalt i flere sammenhænge.

Sabotagerapporten
Sabotagerapporten er den primære kilde til aktionen som formentlig er skrevet af aktionslederen Jørgen Bøgh som en statusrapport til Aksel, hans kontaktmand til Frihedsrådets kommandoudvalg. Rapporten er skrevet på skrivemaskine og ikke underskrevet. Den indeholder en advarsel til politiet om at udrykninger i fremtiden vil blive beskudt hvis de ikke gør holdt når de bliver opfordret til det.
Læs sabotagerapporten.

Den illegale presse
Den 27. juni udkom det illegale kommunistiske blad, Land og Folk, med information om situationen ved fronterne, en beskrivelse af undtagelsestilstanden og reportager fra sabotageaktionerne mod Riffelsyndikatet, B&W og dobbeltaktionen i Ryesgade. Reporteren er begejstret:

'Forspængningen kaldte Ryesgades arbejderbeboere til vinduerne...der lød høje begejstringsråb fra alle vinduer til patrioterne'.

'Land og Folk' afslutter sine repotager med følgende fyndord:

Dette var kun et kort uddrag af de stolte kapitler danske firhedskæmpere i disse dage skriver til historien om Danmarks Frihedskamp. Overfor disse patrioter - og dem følger hele folket - vil Blodhunden fra Paris altid komme til kort !

Men hvor meget reportagen egentlig fortæller om sabotagen, er nok et spørgsmål. Den kan først og fremmest bruges som kilde til den illegale kommunistiske nyhedsformidling. Men det er tænkevækkende at det danske politi ikke kritiseres - sabotagerapporten taget i betragtning. Politiudrykningerne er i stedet blevet til Gestapo og tyske soldater.
Læs 'Land og Folk's reportage.

Erindringslitteraturen
Hugo Horwitz omtaler dobbeltaktionen udførligt i sin bog 'En sabotørs erindringer' fra 1964. Han kendes især under sit dæknavn 'Uffe' og hører til de kendte og meget omtalte sabotører. Men på denne aktion er han stadig ny i sabotørfaget. Det er ham som Bøgh fortæller om, der ikke havde prøvet at ligge så tæt ved en sprængladning før, så han løftede hovedet lige i det øjeblik sprængladningen gik. Han blev ramt af de nedfaldne ruder og fik en voldsom flænge. Det forhindrede ham ikke på nogen måde i at deltage, men gav ham et noget mærkeligt udseende efterhånden som han den ene gang efter den anden lige måtte tørre blodet væk fra øjnene.
Læs beretningen på undervisningsministeriets web-side.

Interviewet
I 1965 indtaler Eriks S. Saxtorph det 45 minutter lange interview om modstandskampen, hvor en halv time handler om sabotagen mod Nordwerk og AMBI.
Hør interviewet.

Faglitteratur
Esben Kjeldbæk omtaler udførligt, men relativ kort aktionen med fremhævelse af sabotagerapportens politiadvarsel.

Endvidere har dr. phil Henrik Lundbak i 2002 skrevet artiklen 'Nordværk – en tysk rustningsfabrik i Danmark 1943-44'.

næste side
 
 
 

modstandskampen.dk