BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Resume af interview


Indledning
Erik S. Saxtorph indleder med nogle generelle betragtninger om modstandsarbejdet som han kalder det illegale arbejde. Hans pointe er at modstandsbevægelsen blev skabt af danskere her i landet der ville gøre 'noget' mod tyskerne. Det kunne være så meget forskelligt, for hans vedkommende var det fabrikssabotage i København.

Den første sabotage
Derefter fortæller han om dels sin første sabotageaktion i december -42 dels sin største sabotageaktion i juni -44 i Ryesgade for herigennem at illustrere den udvikling fabrikssabotagen gennemgik fra 1942 til 1944. I forbindelse hermed beskrives dels samfundet, dels ændringen af besættelsesmagtens opførsel.

Saxtorph beskriver stemninger og følelser ved at være sabotør - ved at skulle ødelægge, ligesom hans beretning om aktionen i Ryesgade er levende, dramatisk fortalt og præget af mange øjebliksbilleder.

Konklusionen er at aktionen lykkedes fordi produktionen blev stoppet.

Afsluttende bemærkninger
Derefter kommer han med nogle bemærkninger om hvorvidt man i modstandsbevægelsen var skuffet over udviklingen efter krigen. Han er skuffet over den politiske, men glædelig overrasket over den økonomiske; konklusionen er imidlertid at han i almindelighed er tilfreds med udviklingen.

Forrige side
Afsnittets begyndelse
Næste side
 
 
 

modstandskampen.dk