BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Sabotagerapporten - indledning


 

Den originale sabotagerapport side 1   Den originale sabotagerapport side 2

 

Den originale sabotagerapport fra dobbeltaktionen i Ryesgade mod Nordwerk og AMBI den 25. juni 1944

Rapporten er maskinskrevet og ikke underskrevet, men den tillægges Jørgen Bøgh som var aktionsleder, ud fra den betragtning at han er den mest sandsynlige.

'Jørgen Bøgh' skrev meget få sabotagerapporter. Det indgik ganske vist som en administrativ del af en sabotageopgave, men der var også et sikkerhedsproblem hvis rapporten endte hos de forkerte - at være illegal drejede sig også om at være ubemærket.

Sabotagerapporten fra dobbeltaktionen mod Nordwerk og AMBI indeholder tre typer af information:

  • Oplysning om sabotagens resultat
  • Beskrivelse af forløbet
  • Forskellige andre oplysninger om personskader, tab og udbytte som fx våben.


Læs rapporten.

Læseforslag    
En sabotageaktions forløb   Indholdsfortegnelse

 

næste side
 
 
 

modstandskampen.dk