BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Sabotagerapport


 

Rapport over aktionen i Ryesgade 25/6 mod det såkaldte Nordværk og Amby.
Se et kort over aktionsområdet i Power Point

(Deltager i Aktionen: 43 mand)

Aktionen falder i følgende afdelinger:

  1. Aktionsgruppe på Amby
  2. Aktionsgruppe på Nordværk
  3. Dækningsgruppe i Ryesgade mod Helgesensgade.
  4. Dækningsgruppe i Trepkasgade mod Blegdamsvej
  5. Dækningsgruppe i Fredensgade mod Blegdamsvej, Fælledvej
  6. Dækningsgruppe i Fredensgade mod Fredensbro
  7. Dækningsgruppe i Ryesgade mod Læssøegade.

Grupperne indtog deres pladser kl. 4.50. Stoffet ankom i en lastbil hvori gruppen ovenfor betegnet som 6. og dele af aktionsgruppen på Ambi også skulle være taget væk mens de dækkede de øvrige der var på cykel. Da chaufføren blev såret under aktionen, kom retræten dog ikke til at foregå således. Kl. 5 præcis begyndte aktionen.

1. Leder: Therkel.
Gården til Amby blev taget under ild fra tre vinkler med maskinpistoler. Under dækning heraf anbragtes to stiger mod bagbygningen fra gården mellem fabrikken og Stiftelsen ud mod Doseringen. Fra taget kastedes derefter tre * 30 kg indkapslet i støbejernsrør (sprængstykkevirkning) ned gennem to ovenlysruder, henholdsvis ind gennem gavlen i den to etagers bygning. Ladningerne tændtes direkte med 5 minutters lunter. Bygningen er meget effektivt ødelagt, men maskinerne i sidebygningerne menes at kunne bruges.
Så vidt det kan skaffes oplyst, er der såret tre arbejdere på fabrikken.

 

2. Leder: Bøgh.
For enden af gården i nabovirksomheden ligger et par skure umiddelbart op til plankeværket til selve fabrikken. Dette sprængtes væk med en ladning på 3 kg der tændtes direkte med 10 sekunders lunte. Da vagterne dukkede op, blev der skudt, og de forsvandt igen. Der anbragtes derefter en forsprængning på 10 kg op ad muren til den væsentligste fabriksbygning, den tændtes direkte med 20 sek. lunte. Desværre tog en trappeopgang for meget af luftsuset, og muren faldt ikke sammen. Man måtte derfor ind gennem porten i gården, undervejs blev vagterne i centralen beordret ud og ført over til en smøge på den modsatte side af gaden. Der anbragtes 3 * 30 kg i en trekant i den store fabrikshal, de tændtes direkte med 5 minutters lunte. Bygningen er delvis faldet sammen. Al 'indmad' og maskiner menes at være totalt ødelagt.
En af vores folk forskåret af glas ved forsprængningen. Bragt til lægevagt; det viste sig at være ubetydeligt.
En civil vagt der ikke var afvæbnet, forsøger under retræten at skyde efter vores folk og bliver skudt ned, formodentlig dræbt.

 

3. Leder: Lejf (Lyngby).
Gruppen optræder som kvajpander og får ikke effektivt standset udrykningen fra Rosenvængets Alle. En af dem såres ubetydeligt af et strejfskud i armen. Udrykningen bliver dog standset udfor Amby af en maskinpistolsalve der gennemhuller vognen, de drejer derefter om ad Trepkasgade og åbner ild mod vore folk uden nogen dog kommer noget til, tre betjente menes at være såret. Vores gruppe trækker væk ad Dosseringen mod Østerbro.

 

4. Leder: Claus (O.T.)
Gruppen er i kamp med betjentene fra Rosenvænget og delvis med tyskerne (nærmere om disse under 5). Den spredes mer end den burde, og en mand kommer i Fredensgade under retræten i ildkamp med tyskerne hvor han får jakken gennemhullet. Han bliver inviteret indenfor af en tilfældig bager og slipper væk. Bageren er tilbørlig takket.

 

5. Leder: Robert (Lyngby).
Gruppen kommer i kamp med ca. 15 tyskere der uventet dukker op, vistnok fra Blegdamshospitalet. De må retirere ned ad Fredensgade, forsøger at holde hjørnet af Ryesgade, men må trække sig yderligere tilbage til de kan få støtte fra Aktionsgruppen fra Nordværket. Under retræten herfra kommer det til ivrig skudveksling med tyskerne hvoraf i hvert fald 4 er ramt, heraf formodentlig den ene dræbt. Tyskerne har altså Fredensgade i deres besiddelse og sårer chaufføren for bilen der herefter kører væk med en ubrugelig højrearm. Han kommer senere til lægevagt, får kuglen ud og har det efter omstændighederne godt. Længdeskydningen gennem Fredensgade generer desuden Gruppe 6, se nedenfor.

 

6. Leder: Kaj (Therkel)
Gruppen standser en udrykning fra Politigården, men er betydeligt generet af tyskerne i ryggen og må derfor indskrænke sig til at ligge på begge sider af broen. Udrykningen bliver standset, og der følger en ubetydelig skudveksling hvorunder to betjente menes at være såret. Een betjent tages til fange og afvæbnes, men får sine våben igen. I det hele taget er udrykningen blevet behandlet overordentlig lemfældigt, idet den på to tidspunkter har kunnet modtage en maskinnpistolsalve i hele sin bredde uden dette er sket, ligesom der ikke er gjort brug af håndgranater skønt gruppen var udstyret med dem. Det virkede derfor pinligt at betjentene fra broen åbnede en ivrig og direkte ild mod de af vore folk der retirerede langs Doseringen. Denne lemfældige behandling vil ikke blive gentaget fra vores side! I fremtiden vil der hensynsløst blive gjort brug af både håndbomber og maskinpistoler dersom en dansk udrykning ikke aldeles øjeblikkelig gør holdt når den bliver opfordret til det.

 

7. Leder: Martin (lånt fra Brandt)
Gruppen er i kamp med en tysk vogn der dukker op i Læssøegade, men som bringes til at retirere. Hvor mange der er såret, vides ikke, men vognen har fået ca. 15 skud forfra ind gennem førersædet, uden chaufføren dog dræbtes. Gruppen deltager desuden i kampen med tyskerne sammen med gruppen 2 og 5.

 

Da vognen var kørt bort, måtte retræten foregå i spredt orden. Foruden vanskeligheder herved der allerede er nævnt, måtte to mand fra gruppe 1 tage en lejlighed hvor de opholdt sig 1½ time, en mand fra gruppe 5 var også på et tidspunkt oppe i en lejlighed, og manden fra gruppe 2 der var såret af glassplinter, har taget en cykel fra et bud fra Socialdemokraten, den er leveret tilbage.
Rygtet i byen om at vi har mistet en mand passer ikke.
Vi tjente 5 pistoler på Nordværket og to karabiner. Heraf måtte dog karabinerne efterlades, ligesom den ene pistol desværre blev tabt under retræten. Rest: 4 pistoler, kaliber 7,65. Desuden er der mistet 3 25-skuds suomi-magasiner og 6 eller 7 cykler hvoraf den ene kan spores til ejermanden, der er politibetjent; det menes at affæren klares ved at den meldes stjålet. Men skulle I have mulighed for at skaffe nogle cykler, er de højst velkomne.

[Sabotagerapporten er ikke underskrevet. Den er udgivet på CD i 1999 med titlen 'DKP og Frihedskampen']

Læseforslag    
En sabotageaktions forløb   Indholdsfortegnelse
Næste side
 
 
 

modstandskampen.dk