BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Emneliste


         A   B   C   D   E   F   G   H   I / J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V / W   X   Z   Æ   Ø   Å  
A Algang Gik ud på at man spadserede i flok  
  Alsang Folk samledes til stævnelignende møder og sang fædrelandssange  
B Blodhunden fra Paris

Werner Best, tyskernes befuldmægtigede i Danmark.

Han var uddannet jurist og medlem af nazistpartiet siden 1930 med en strålende karriere indenfor SS og Gestapo, senest under den tyske invasion i Frankrig.

Best blev af den illegale presse introduceret som blodhunden fra Paris og levede i flere henseender op til navnet.

Men Best viste sig i Danmark også fra sin diplomatiske side, og takket være særdeles gode personlige venskaber og forbindelser med det danske diplomati og samarbejdspolitikerne blev han en ivrig fortaler overfor Berlin for at bevare samarbejdet.

Efter samarbejdspolitikkens sammenbrud den 29. august 1943 mistede Best derfor indflydelse til det tyske militær og de tyske politichefer Pancke og Bovensiepen. Best blev af Berlin anset for at være for svag.

Han forblev dog rigsbefuldmægtiget frem til befrielsen og efter befrielsen dømt til døden af byretten. Højesteret fastsatte senere straffen til 12 års fængsel. Han afsonede kun tre år til han den 9. april 1951 blev udvist.

 
  Statsminister Vilhelm Buhl

Født 16. oktober 1881, død 18. decmber 1954.

Socialdemokratisk finansminister i den socialdemokratisk-radikale Stauning/Munch-regering fra 1937 til 1942. Statsminister fra 4. maj til 9. november 1942.
Holdt den 2. september 1942 sin anti-sabotagetale i radioen.

Buhl var dog ikke tyskvenlig og måtte i november gå af efter tysk pres. Han blev efterfulgt af Erik Scavenius.
Vilhelm Buhl blev statsminister i befrielsesregeringen i 1945.

 
K Kongemærket Da Christian X fyldte 70 i august 1940, blev der fremstillet et lille emblem som man kunne sætte på sit tøj. Emblemet var et Dannebrogsflag med kongens monogram.  
  Krigsskadeerstatning I 1939 blev Krigsforsikringerne oprettet for at ødelæggelser forårsaget af krigen kunne erstattes.  
S Spaniensfrivillige Spaniensfrivillige er betegnelsen for de danskere, som meldte sig til den Internationale Brigade under Den spanske Borgerkrig (1936-1939). Brigaden stod på den lovligt valgte regerings side i kampen mod fascisterne under ledelse af General Franco.  
V Værnemager Betegnelse for en person eller virksomhed der tjente penge på at arbejde for den nazistiske besættelsesmagt eller som på anden måde handlede i tysk interesse.  
Forrige side
Hjem
Næste side
 
 
 

modstandskampen.dk