BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


om skemaversionerne


Erik S. Saxtorph's skemaer over BOPA's organisation er udarbejdet i 1960 i forbindelse med Hjalf-sagen. Skemaerne er bearbejdet af historikeren Bjarne Maurer og publiceret i Leif Larsens bog 'BOPA' fra 1982 samt anvendt i Esben Kjeldbæks afhandling fra 1997, 'BOPA - en sabotageorganisation 1942 - 1945'.

I Leif Larsens bog er Maurers version gengivet i et selvstændigt afsnit bagest i bogen uden nogen tilknytning til Larsens tekst, imedens Kjeldbæk har indarbejdet versionen i sin tekst som illustrationsmateriale. Begge udgivelser oplyser at skemaerne oprindelig er udarbejdet af Saxtorph.

Vurdering af skemabearbejdelsen
Bjarne Maurer begrunder sin bearbejdelse med ønsket om at lette overskueligheden, og her er måske en pointe, men resultatet er problematisk.
En del af systematikken i Saxtorphs originale skemaer udelades, ligesom de oprindelige noter hverken gengives eller omtales. Maurer har nemlig tilføjet nye noter baseret på Frihedsmuseets sabotage-undersøgelse 1977-81. Det forhindrer ham dog ikke i at genbruge formuleringer fra Saxtorphs oprindelige noter.
Endvidere omfatter Maurers version kun otte (8) skemaer, men Saxtorph udarbejdede ni (9) skemaer. Det er skemaet fra december 1943 som mangler.

Maurer redegører ikke for sine metodiske overvejelser og valg i forhold til det oprindelige kildemateriale, så man kan med rette overveje om det giver mening at diskutere Maurers version - han finder det jo ikke selv nødvendigt.

De originale skemaer
Erik S. Saxtorphs organisationsskemaer er imidlertid den eneste grafiske kilde vi har til modstandsbevægelsens organisatoriske opbygning og da det er Bjarne Maurers bearbejdede version som er publiceret, så er det nødvendigt at vurdere denne versions kvalitet. Kan vi nøjes med at anvende Maurers bearbejdede version i stedet for Saxtorph’s originale organisationsskemaer som kilde til BOPA’s organisations historie?

Næste side er en analyse og en vurdering af Bjarne Maurers bearbejdede organisationsskemaer.

 

næste side