BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Statistisk oversigt


 

 

Klik på oversigten for at se en større gengivelse

 

Oversigten er opdelt i 7 kolonner fra A til G. Hver kolonne indeholder oplysninger uafhængig af de andre kolonner, men samlet set giver kolonnerne en viden om den udvikling organisationsskemaerne beskriver i de 9 forskellige skemaer.

Kolonnerne er delt i to halvdele, øverst den grafiske gengivelse, nederst datatabellen. Hver søjle har sin farve som kan genfindes i datatabellen yderst til venstre, fx er søjlen for perioden med begyndelse aug-44 (august 1944) i alle 7 kolonner mørkeblå. 

Kolonne A viser antallet af organisationsniveauer. Et organisationsniveau er den vandrette inddeling af skemaet med niveau 1 øverst fx med enheden 'Lauritz' , nedenunder kommer niveau 2 med enheden 'Kaj' osv. Niveauinddelingen er ikke indtegnet på skemaerne.

Kolonne B viser det samlede antal enheder. En enhed er angivet ved et navn eller ved fx ordet 'flere'.

Kolonne C og Kolonne D viser fordelingen af enheder henholdsvis indenfor og udenfor BOPA-rammen.

Kolonne E viser hvor i organisationen det operationelle ledelsesniveau er placeret. Tallene refererer til organisationsniveauet: jo lavere søjle, jo højere placering.

Kolonne F og Kolonne G viser antallet af henholdsvis organisationsniveauer og enheder under den operationelle ledelse; kolonnerne viser altså kontrolspændets størrelse. 

næste side
 
 
 

modstandskampen.dk