BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Esben Kjeldbæks anvendelse


Bjarne Maurers version af Erik S. Saxtorphs organisationsskemaer fra 1960 er anvendt som illustrationsmateriale i Esben Kjeldbæks bog 'Sabotageorganisationen BOPA 1942 - 1945'. I sin indledning (p 13 øverst) begrunder Kjeldbæk anvendelsen:

"Nogle af mine prøvelæsere har klaget over, at der optræder et uoverskueligt antal grupper og personer, hvilket vanskeliggør overblikket. Jeg har forsøgt at forbedre overskueligheden ved hjælp af organisationsdiagrammer...".

Den tilhørende note oplyser

"Optrykt efter Leif Larsen: Borgerlige Partisaner (1982) med venlig tilladelse fra Bjarne Maurer, Leif Larsen og Gyldendal".

I en note til det første skema (p 30) oplyser Kjeldbæk at

"de otte skemaer er fremstillet af Erik 'Bøgh' Saxtorph efter krigen...De håndskrevne skemaer er fundet i advokat Erik Hagens' papirer fra sagen af Tage Revsgaard Andersen; han har renskrevet dem og overlod i 1977 Frihedsmuseet en kopi...Bjarne Maurer har bearbejdet skemaerne...ligesom jeg [i.e. Kjeldbæk] har foretaget enkelte rettelser. Skemaer og noter er dog stadig Erik Saxtorphs arbejde".

Herefter anvendes Bjarne Maurers ufuldstændige version som illustrationsmateriale til en detaljeret beskrivelse af BOPA's organisation. Men det betyder altså at skemaet for december 1943 mangler og noterne ikke er Saxtorph's originale. En pudsighed skal nævnes i denne forbindelse: På skemaet for maj - juli 1944 (Kjeldbæk p 240) er noterne medtaget på organisationsdiagrammet, men oplysningerne ses ikke at være anvendt i Kjeldbæks tekst.

Kjeldbæks henvisning til Tage Revsgaard Andersen findes ikke i Bjarne Maurers generelle noter til hans skemaversioner.

Imidlertid karakteriserer Kjeldbæk også i sin materialegennemgang skemaerne (som allerede er på side 18) som en beretning.

"De originale skemaer viser BOPA's organisatoriske opbygning 1942-1944 i ni (sic!) tavler...". De "skal ikke tages for bogstaveligt som en art militær kommandostruktur; i praksis arbejdede både grupper og enkeltmedlemmer undertiden også sammen på tværs. Derimod giver tavlerne efter interviewene at dømme en god oversigt over, hvordan kontaktvejene gik op ad i systemet, og hvem, der var aktive sammen til forskellig tid".

Men uanset om Kjeldbæk således rent faktisk har siddet med de originale skemaer, så er det ikke dem han anvender (for så ville der jo have været ni organsationsskemaer) ligeså lidt som han anvender de originale noter. Årsagen til dette valg fremgår ikke, men det må undre når Kjeldbæk i samme afsnit (16) om mængden af kildemateriale fremhæver at

"Den mest åbenlyse mangel i...materialet er den næsten totale mangel på rapporter fra Erik 'Bøgh' Saxtorph, der gennem det meste af 1944 ledede den anden af BOPA's to hovedafdelinger".

Her var da en mulighed for at anvende organisationsskemaerne med hele deres systematik og noteapparat til at undersøge hvorvidt dette kildemateriale kunne kompensere for de manglende rapporter. Her er jo netop - som Esben Kjeldbæk selv anfører - tale om en af BOPA's ledere som endda var med til at skabe BOPA på baggrund af sin deltagelse i KOPA. Men i stedet anvendes organisationsskemaerne kun som illustrationsmateriale - endda i den bearbejdede, ufuldstændige og lidet informative version.

Næste side
 
 
 

modstandskampen.dk