BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Glud & MarstrandSabotørerne holder vagt

En dag i sommerferien sagde Bøgh at han muligvis fik brug for mig om aftenen; jeg skulle ringe til ham ved 8-tiden om aftenen og få besked. Jeg var meget ivrig for at få noget at lave, for min gruppe havde netop en masse mas med et automobilværksted i Kronprinsessegade.

Jeg fik bekræftende besked med ordre om at møde på hjørnet af Frederiksborgvej og Frederikssundsvej kl. 23.30; dér traf jeg J.B. der med stolthed berettede at det gjaldt Glud & Marstrand på Rentemestervej. Der skulle 6 mand ind, og det burde gå stille af, men hvis det gik galt, kunne vi forvente at politiet kom stille og uanmeldt; til at forhindre deres indtrængen var der anbragt en 5-mandsgruppe for hver ende af Rentemestervej. Det lød meget stort anlagt med hele 16 mand, og mindre blev det ikke da Bøgh gav mig en Standard Electric med 15 ekstra skud og yderligere viste mig en håndbombe, han havde.

Vi mødtes med A.H. og Storm, som jeg så for første gang (den femte mand kom ikke), nede på Lygten og stillede os derefter på hjørnet af Alexandravej og Rentemestervej. Dér underholdt vi os med uartige historier og med at undre os "hvor fanden hun dog blev af"; dette sidste til glæde for en ung mand der stod ovre på det andet fortov og så særdeles undrende ud; måske var det den manglende femte, det er aldrig opklaret.
Oversigtskort over Glud&Marstrand
G & M = Glud & Marstrand, som lå mellem Alexandravej og Frederiksborgvej. Nederst gaden 'Lygten'. De to gader forbindes af den lodrette Rentemestervej

Aktionen skulle begynde kl. 24, og en 5 minutter efter hørte vi to gennemtrængende fløjtestød, signalet til at alt var i orden. Så for vi afsted for fuldt drøn ned til Lygten og hen til Tagensvej til om muligt endnu større undren for den unge mand der, hvis han var uvedkommende, kun kan have fået det indtryk at vi ventede på "Eva".

Da vi var på broen på Tagensvej, hørte vi en "ræben" bag os da vi vendte os om, nåede vi at se stumper af bygningen svæve i luften, mens der kom et mægtigt orange skær og et fantastik knald; derefter udviklede der sig en stor røgsky. En mand på broen vinkede begejstret til os og spurgte om vi hørte det - !

Da jeg kom hjem, hentede jeg Leif der stod vagt i Kronprinsessegade og i øvrigt var meget fornærmet, for han havde hørt knaldet; og vi drak en øl.

Inde på G & M havde bl.a. H.C. været for at fejre sin eksamen fra 2. til 3. G; 2 dage efter blev han taget på aktion.

Noter (27/3 1979)
Aktionen sker vistnok 23/4 - 6 1943.
Det afspærrede stykke af Rentemestervej er selvfølgelig kun fra Alexandravej til Frederiksborgvej.
Standard Electric =
amerikansk politirevolver, Hopkins & Allen, 5-skuds, med indvendig hane. Erhvervet ved aktion mod St. Elec. som jeg intet ved om.
A.H. =
[...] gymnasiedreng vist fra Øster Borgerdyd, senere dæknavn "Richard Sperling".
"Storm" =
Kjeld [...]

 

Aktionen omtales i H.E. Teglers: "Kæmp for alt...": "...Paps har placeret to gode grupper uden for..." [Det må være citeret efter hukommelsen; på side 9 såvel i udgaven fra 1945 som fra 1957 står der: " H.H. anbringer...". H.H. og Paps er samme mand.]

 

næste side
 
 
 

modstandskampen.dk