BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Vurdering af beretningerne


Hans Edvard Teglers’, Saxtorphs og Jørgen Jespersens beretninger om befrielsen af ’H.C.’ stemmer indholdsmæssigt overens, men med forskellige nuancer og fortalt i hver sit sprog – her er ikke verbaloverensstemmelse; sætningskonstruktion og disponering er ligeledes forskellig. Læg mærke til at Teglers omtaler bemærkningen om, at han bliver karakteriseret som fed, ligesom Saxtorph. Jespersen og Saxtorph er enige om hændelsforløbet, mens Jespersens beskrivelse af turen til Roskilde er væsentlig anderledes (den er ikke gengivet her); forskellen har ingen betydning for selve befrielsen af af ’H.C.’

Angrebet på Glud&Marstrand stemmer ligeledes overens, tag eksempelvis fløjtet som signal til at nu er alt klart. Imidlertid giver Saxtorph sin bror (' Jørgen Bøgh') en mere central rolle. Han nævnes slet ikke af Teglers.

Teglers refererer imidlertid til de oplysninger han får ved den sidste briefing inden angrebet går i gang, mens Saxtorph referer til den henvendelse han fik. Og det kan ikke undre at en aktion af denne størrelse omfatter flere personer på det organisatoriske niveau.
næste side
 
 
 

modstandskampen.dk