BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Tidliste 1945

Det kronologisk forløb i Europa i tiden op til befrielsen.


 • Indledning
 • 7. marts
 • 2. april
 • 4. april
 • 12. april
 • 15. april
 • 19. april
 • 20. april
 • 22. april
 • 25. april
 • 29. april
 • 30. april
 • 2. maj
 • 3. maj
 • 4. maj
 • 5. maj
 • 7. maj
 • 8. maj
 • 9. maj

Befrielsen den 5. maj 1945 klokken 8.00 blev meddelt af BBC i den danske radioudsendelse om aftenen den 4. maj kl 20.30.

Og så var krigen slut for Danmarks vedkommende - bortset (!) fra bombardementet af Bornholm som næsten altid glemmes i befrielsesrusen.

Men det var ikke en selvfølge at krigen endte sådan. Og selv om der blev gjort meget fra tyskernes side for at krigen skulle få en fredelig afslutning i Danmark, så kunne det være gået så grueligt galt.

Se i tidstabellen hvordan forløbet var.

Amerikanske styrker overskrider Rhinen ved Remagen.

Radio Moskva erklærer at Danmark vil blive befriet af Den røde Hær.

Svensk presse mener at vide at det er kapløbet mellem den britiske Feltmarskal Sir Bernard Law Montgomery (1887 - 1976) og den sovjetiske Feltmarskal Georgij Konstantinovitsj Zjukov (1896 - 1974) om at nå først frem til Hamburg og Lübeck som afgør hvem der skal befri Danmark.

Udenrigsministeriets direktør (og faktiske leder af departementschefsstyret) Nils Svenningsen (1894 - 1985) erklærer over for den svenske gesandt at truslen for et kommunistisk kup var en større fare end tyskerne, såfremt det hele kom til et sammenbrud.

Gauleiter Karl Kaufmann i Hamburg ønsker at overgive sig uden kamp til de britiske styrker for at redde sin by.

Det er hans håb at Montgomery sætter over Elben så hurtigt som muligt, men det medfører i praksis at Hamburgs bagland mod nord (Danmark og Norge) også skal overgive sig uden kamp.  Derfor kontakter han den rigsbefuldmægtigede i København, Werner von Best, som er positiv for ideen. Men den øverstbefalende, generaloberst Lindemann, politigeneralen Pancke og rigskommisæren i Norge, Terboven, afviser planen.

Kaufmann kontakter også den tyske skibsfartsattache i København, Georg Duckwitz (1904 - 1973), som heller ikke så nogen fordel i åben kamp på dansk område. Han havde gode forbindelser både til danske politikere, socialdemokraterne Hans Hedtoft og H.C. Hansen, og til chefen for det militære efterretningsvæsen, kaptajn Schjødt-Eriksen. Hermed blev danske toppolitikere for første gang koblet direkte på den storpolitiske udvikling.

Kaufmanns initiativ blev netop modtaget positivt i København fordi et britisk fremstød til Østersøen som ikke mødte nogen modstand, betød at en sovjetisk befrielse af Danmark blev forhindret.

Generaloberst Lindemann udsteder en dagsbefaling om at ville forsvare Danmark ’imod ethvert angreb, fra hvilken side det end måtte komme, til sidste patron og sidste åndedrag’.

Britiske styrker under feltmarskal Montgomery når Elben, 100 km syd for Hamburg.

Hitler udnævner Storadmiral Dönitz  til øverstkommanderende for nordafsnittet, dvs. Nordtyskland, Nederlandene, Danmark og Norge.

Dönitz erklærer at fortsætte kampen så længe som muligt for at redde så mange østfrontsoldater og flygtninge fra de østlige tyske landsdele ind bag demarkationslinjen i Slesvig-Holsten.

BEMÆRK: Dette er en helt anden strategi end Gauleiter Kaufmanns (se 12. april).

Berlin bliver omringet af de sovjetiske styrker.

Amerikanske og sovjetiske styrker mødes ved Torgau ca. 100 km nordvest for Dresden. Hermed er Tyskland skåret over på midten.

Marskal Rokssovskijs 2. hviderussiske front får ordre til at trænge frem mod nordvest og Østersøen. Et sovjetisk panserkorps iler mod Lübeck.

Montgomery sætter over Elben ved Lauenburg 10 dage efter at de har nået Elben.

Hitler begår selvmord.

Lindemann erklærer i en dagsbefaling sin faste vilje til at forsvare Danmark til sidste mand.

De britiske pansertropper når Lübeck, og dermed lukker de adgangen fra øst til Slesvig-Holsten.

Hamburg overgiver sig uden kamp.

Det sovjetiske panserkorps på vej mod Lübeck møder britiske faldskærmssoldater hvorefter fremrykningen stopper.

Konference i Flensborg mellem Dönitz og Lindemann hvor sidstnævnte udtaler:
'Kom De til Nordslesvig hr. storadmiral, så lukker vi flaskehalsen til og kæmper krigens sidste anstændige slag her!'

Den britiske premierminister Winston Churchill understreger telefonisk over for de allieredes øverstkommanderende Dwigt D. Eisenhower nødvendigheden af at nå København så hurtigt som muligt.

Tyskerne underskriver kapitulationen i Montgomerys hovedkvarter på Lüneburger Heide klokken 18.30. Kapitualtionen træder i kraft næste dag klokken 8.

BBC meddeler i sin danske radioudsendelse klokken 20.30 at tyskerne har overgivet sig.

Den britiske general Dewing lander i Kastrup om eftermiddagen med sin stab og 100 mand fra 16. luftbårne division.

Ved middagstid og igen om aftenen bliver Rønne og Nexø ramt af sovjetiske luftangreb. Flyveblade bliver også nedkastet med en opfordring til den tyske kommandant om at overgive sig. Kommandanten afslår fordi han havde ordre om kun at overgive sig til briterne.

Victory in Europe (VE Day).

De tyske tropper overgiver sig betingelsesløst med virkning fra om natten til den 9. maj.

2. verdenskrig i Europa er forbi.

Tidligt om morgenen går sovjetiske tropper i land på Bornholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Afsnittets begyndelse
Næste side
 
 
 

www.bopa.in-historiam.dk