BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Skandinavien
strategisk situationTysk krav om baser
Den tyske flådechef, storadmiral Raeder foreslog Hitler i oktober 1939 at kræve en base stillet til rådighed for tyske ubåde i Norge ved Atlanterhavskysten. Han vurderede at den norske regering kunne presses med henvisning til ikke-angrebspagten med Sovjetunionen som grænsede op til Norge mod nord . Hitler var afvisende, men Raeder fastholdt sit forslag. Baser ved Atlanterhavet var forudsætningen for effektiv anvendelse af ubådene.

Den tyske flåde
Flåden var ikke blevet væsentlig forbedret under de foregående års oprustning. Den tyske strategi omfattede ikke krig med England, men med Frankrig og dets østeuropæiske allierede. Og derfor var det de landbaserede styrker som blev oprustet. Storbritanniens krigserklæring havde ændret afgørende på Tysklands militære situation. Og på det her tidspunkt var de britiske flådestyrker langt stærkere end de tyske.

Finlandskrigen
Sovjetunionen angreb Finland den 30. november 1939. Storbritannien og Frankrig anmodede derfor Norge og Sverige om fri passage for deres tropper for at komme Finland til undsætning, men det blev afvist. Dels ville det være et brud på neutraliteten, dels frygtede regeringerne at den egentlige årsag til anmodningen var ønsket om standse eksporten af jernmalm til Tyskland. Hele planen blev opgivet da Finland og Sovjetunionen sluttede fred den 12. marts 1940.

'Altmark-affæren'
Den 17. februar 1940 bordede en britisk destroyer det tyske militære hjælpeskib 'Altmark' i norsk territorialfarvand for at befri de 300 krigsfanger som var ombord. Norge undlod at gribe ind og levede dermed ikke op til sine forpligtelser som neutralt land.

Men hvorfor angreb Tyskland?
Skandinavien var således interesseområde for alle de krigsførende lande. Men det er stadig ikke afklaret hvorfor Tyskland rent faktisk angreb:

  • forudsætningen for et vellykket angreb afhang nemlig af at overraskelsesmomentet lykkedes; ellers kunne den langt stærkere britiske flåde skabe alvorlige problemer
  • de militære ressourcer skulle især anvendes ved angrebet på Frankrig
  • ubådsbaser i Frankrig ved Atlanterhavet var strategisk bedre placeret
  • den svenske malm havde ikke væsentlig betydning
  • Norge skulle ganske vist have forhindret 'Altmark'-afffæren, men det kan ikke i sig selv være tilstrækkelig årsag til et angreb.

Måske er forklaringen at krigen allerede var en realitet (så et angreb mere eller mindre var måske ikke så afgørende) kombineret med Hitlers faktiske mangel på strategisk kompetence.

 

Forrige side
Hjem
Næste side
 
 
 

modstandskampen.dk